Promotie

Promotie is in te delen in 5 hoofdgroepen:

1: Reclame: Is alle activiteiten waarbij je gasten aantrekt om te komen bijvoorbeeld: folders, flyers, reclame bord en krijtbord buiten. Als manager is het 1 van je verantwoordelijkheden dat het kruitbord geschreven wordt; het bord buiten moet extra gasten aantrekken, het bord binnen aanzetten tot kopen. Hieronder vind je inspiratie.

Krijtbord database
Krijtbord

2: Sales: Zijn activiteiten waarbij je aanzet tot kopen zoals: offertes maken, tafel kaarten maar ook wedstrijden onderling waarbij je een product extra moet verkopen. Probeer als manager zoveel mogelijk van deze activiteiten te maken/aan te sturen om zo veel mogelijk omzet te maken.

3: Public relations: Is voor de directe omgeving een positief imago te creëren en te onderhouden waardoor deze groep als het waren “goed” over de onderneming praat wat nieuwe gasten aantrekt. Onder de directe omgeving verstaan wij in het proeflokaal: Buren (omgeving), Ouders, Leerbedrijven en leveranciers dit kan je doen door evenementen te organiseren, positieve persberichten te verspreiden, contact onderhouden of nieuwsbrief versturen.

4: Persoonlijke verkoop: Is met persoonlijk contact aansturen tot meer verkoop, dit kan onder andere door een juiste sfeer creëren en te doen aan bijverkoop hieronder vind je een les waarbij er meer aan persoonlijke verkoop gedaan kan worden.
Les bijverkoop proeflokaal

5: After sales: Na de oorspronkelijke verkoop aanzetten tot meer verkoop of een keer terug komen, tools hiervoor zijn oa: Het aanprijzen van het winkeltje, een praatje maken zodat ze de volgende keer terug komen, strippen kaart of enquête formulieren in te laten vullen.